نصب دستگاه کنترل دسترسی

نصب دستگاه کنترل دسترسی دستگاه های کنترل دسترسی دارای یک استند چند نصب بر روی دیوار می باشند ابتدا استند موجود در جعبه دستگاه را بر روی دیوار نصب میکنیم…