با توجه به نوسان نرخ ارز جهت دریافت قیمت ها تماس بگیرید

راهبند الکترومکانیک

راهبند پارکینگی

راهبند پارکینگی جهت کنترل ورود و خروج خودرو ها به داخل پارکینگ از راهبند پارکینگی استفاده می شود. امروزه راهبند پارکینگی پبه دو دسته الکترومکانیک و هیدرولیک تقسیم بندی می شوند….