دستگاه حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب پرسنل مهم ترین و اغلب گران ترین منبع برای اکثر مشاغل هستند. مهم است که نیروی کار خود را به طور مدیریت کنید تا از سرمایه گذاری خود بیشترین بهره را ببرید. برنامه ریزی و حصول اطمینان از اینکه کارکنان شما کار درست را در زمان مناسب انجام می دهند ، بهره وری را به حداکثر می رساند. مشاغل در سراسر جهان چندین دهه زمان و حضور کارکنان خود را ثبت کرده اند. آن روزهایی که کارت های فردی باید توسط دستگاه ضرب شود و تیمی از مدیران مجبور به پرداخت پول نقد به افراد بر اساس ساعات کار شده اند ، گذشته است.

در این عصر دیجیتالی ، راه حل های پیچیده زمان و حضور می تواند همه چیز را از برنامه ریزی پیشرفته و برنامه ریزی شغلی شما مدیریت کند و اطمینان حاصل کند که همه منابع مورد نیاز خود را در اختیار دارید ، تا محاسبه خودکار و دقیق دستمزد افراد. این مقاله به بررسی 10 مزیت مهم زمان و حضور می پردازد.

نمایش دادن همه 9 نتیجه