بروز رسانی قیمت ها شهریور 1402

آموزش نرم افزار اکسس کنترل بخش دوم

ادامه آموزش نرم افزار اکسس کنترل بخش در این قسمت چارت سازمانی شرکت یا سازمانی که از سیستم کنترل دسترسی استفاده می کند را وارد می کنیم .برای این کار…