بروز رسانی قیمت ها شهریور 1402

آموزش نصب نرم افزار حضور و غیاب

آموزش نصب نرم افزار حضور و غیاب در داخل جعبه دستگاه حضور و غیاب خریداری شده می بایست یک عدد سی دی نرم افزار دستگاه حضور و غیاب موجود باشد…

آموزش نصب دستگاه حضور و غیاب

آموزش نصب دستگاه حضور و غیاب نصب سخت افزار دستگاه حضور و غیاب چندا کار پیچیده ای نیست اکثر دستگاه های حضور و غیاب در داخل جعبه خود دارای یک…