بلاگ, دستگاه اکسس کنترل, دستگاه حضور و غیاب, دستگاه کنترل دسترسی

سنسور سیلک در دستگاه حضور و غیاب و اکسس کنترل

سنسور سیلک موجود دستگاه حضور و غیاب و کنترل دسترسی و اکسس کنترل ها یکی از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا در صنعت کنترل تردد افراد می باشد.

این سنسور با تشخیص بافت زنده انگشت امنیت کار شما را بسیار بالا می برد به این صورت که اگر اثر انگشتی دارای بافت مرده باشد به هیچ عنوان قابل تشخیص توسط سنسور سیلک نمی باشد.

سنسور موجود در دستگاه حضور و غیاب و دستگاه اکسس کنترل مورد تایید FBI نیز می باشد در مکان های با امنیت فوقالعاده بالا استفاده می شود.

همچنین ابن سنسور قابلیت تشخیص اثر انگشت افراد در زاویه 360 درجه را دارا می باشد.

امروزه در امر حضور و غیاب پرسنل سرعت نقش بسیار مهمی دارد با استفاده از سنسور سیلک دیگر نیازی نیز که فرد انگشت خود را دقیقا با یک زاویه مشخص بر روی سنسور قرار دهد چرا گه این سنسور قابلیت تشخیص اثر انگشت را در زاویه 360 درجه را دارا می باشد و دیگر نگران حضور و غیاب پرسنل خود نخواهید بود.

همچنین این سنسور قابلیت تشخیص اثر انگشت های خشک و مرطوب را نیز دارد.

در دستگاه حضور و غیاب با سنسور اثر انگشتی نوری ضد خش اگر انگشت فرد کمی ساییدگی و یا کمی مرطوب باشد تشخیص اثر انگشت برای دستگاه حضور و غیاب کمی سخت می شود ولی در دستگاه حضورو غیاب با سنسور تشخیص بافت زنده سیلک دیگر در تشخیص این نوع اثر انگشت ها دستگاه دچار مشکل نمی شود.

دستگاه حضور و غیاب – سنسور اثر انگشتی سیلک SILKID – تشخیص بافت زنده