منوی دسته بندی

اتصال دستگاه کنترل دسترسی به قفل برقی شفتی

اتصال دستگاه کنترل دسترسی به قفل برقی شفتی

به منظور اتصال دستگاه کنترل دسترسی به قفل برقی از خروجی NC  و GND دستگاه اکسس کنترل استفاده می نماییم.

 

چرا خروجی NC دستگاه کنترل دسترسی

خروجی NC موجود در دستگاه کنترل دسترسی همیشه دارای جریان می باشد و به محض شناسایی فرد از طریق اثر انگشت یا چهره و یا کارت برای چند لحظه جریان موجود در این خروجی قطع می شود و در قفل های شفتی و مگنتی به دلیل اینکه با قظع جریان برقی قفل باز می شود می بیست از خروجی NC استفاده نمود تا فقط زمانی که دستگاه فرد را شناسایی نمود امکان باز شدن قفل محیا شود.

 

نظرات بسته شده است.